Rozwój mowy dziecka z autyzmem.

Rozwój mowy dziecka z autyzmem

 

Analiza funkcjonowania dzieci z autyzmem pozwala wnioskować, iż jednym z głównych problemów jest zaburzona funkcja komunikacyjna. Zaburzenie funkcji społecznych jest zdeterminowane przez komunikację, rozwijającą się mowę oraz kształtujący się system językowy – jako atrybut pełnej asymilacji społecznej. W przypadku analizy mowy można wyróżnić kilka wariantów występujących w rozwoju dziecka z autyzmem. Podkreślić należy, iż zarówno dzieci, jak i dorosłe osoby z autyzmem charakteryzuje zaburzenie funkcji nie tyle percepcji, co tworzenia wypowiedzi. Obserwujemy szczególnie u osób z autyzmem w normie rozwojowej, jak i wysoko funkcjonujących umiejętności percepcji (specyficznej, ale występującej często na wysokim poziomie) z jednoczesną trudnością związaną z odbiorem przekazywanych przez nich informacji. W konsekwencji może to wskazać na zaburzenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania komunikacji.

W układzie longitudinalnym można wyróżnić zróżnicowany przebieg rozwoju człowieka:

 • prawidłowy - nabywanie wiedzy i umiejętności następuje w poszczególnych etapach rozwojowych zgodnie z normami ogólnospołecznymi;

 • zahamowany – do pewnego momentu umiejętności są nabywane bez odstępstw czasowych, potem następuje zatrzymanie i utrzymywanie się na danym poziomie nabytych umiejętności w stosunku do wieku rozwojowego;

 • wycofany – (demencja) ze zdobytych już umiejętności – następuje utracenie umiejętności, często połączonych ze zdobytą już wiedzą – i co jest istotne, nie zawsze kolejne etapy rozwoju będą bazowały na wcześniejszych doświadczeniach i umiejętnościach (brak imprintingu , przeniesienia)

 • opóźnienie – spowolnienie procesu nabywania umiejętności, niezgodne z określeniem terminarza ich nabywania, odstępstwo to dotyczy co najmniej trzymiesięcznego okresu – wraz z wiekiem będzie się ono wydłużało i obejmowało szeroką płaszczyznę skorelowanych umiejętności;

 • przyspieszenie – szybsze nabywanie umiejętności, które wykraczają co najmniej o trzy miesiące w stosunku do norm określonych w danej grupie;

 • nieharmonijność – naprzemienne występujące przyspieszenia, opóźnienia, jak również prawidłowy rozwój, co może być uwarunkowane czynnikami egzogennymi (sytuacja rodzinna, uwarunkowania społeczne), jak i endogennymi (np. stan zdrowia, funkcje fizjologiczne)

Taki podział pozwala ukazać przebieg rozwoju mowy, często w długim okresie, z ewentualnie występującymi czynnikami zewnętrznymi, mającymi istotny wpływ na osiągnięcia w poszczególnych etapach rozwoju.

Inny podział, bardziej funkcjonalny, można przedstawić w oparciu o występowanie lub brak umiejętności na poszczególnych etapach rozwoju, dokonując wyszczególnienia:

 • brak wykształcenia umiejętności komunikacyjnych, a raczej wykształcenie ich na poziomie niekomunikatywnym;

 • komunikowanie się bez mowy, jedynie z wykorzystaniem elementów pozajęzykowych – dźwięków nieartykułowanych(np chrząkanie, krzyk, wrzask, dźwięki gardłowe);

 • komunikowanie się z wykorzystaniem melodii – nucenie, mruczenie;

 • używanie komunikacji alternatywnej, na przykład obrazków ze słowami;

 • używanie mowy jako dźwiękowej płaszczyzny porozumiewania się, która jednak nie stanowi płaszczyzny językowej (często jest określana jako paplanina, występują liczne perseweracje – określane jako etap bawienia się językiem);

 • mowa zautomatyzowana charakteryzująca się wypowiedziami o specyficznym brzmieniu;

 • występowanie echolalii – mowy echolalicznej (w trzech formach – bezpośredniej, odroczonej lub funkcjonalnej);

 • prawidłowe wykorzystanie umiejętności mowy w formie segmentalnej (tworzenie wypowiedzi sensownej z użyciem poprawnych form) z nieprawidłową formą suprasegmentalną (akcent, głos,natężenie itd. zaburzające funkcje komunikacyjne)

Dokonując analizy na poziomie związanym z przekazaniem informacji – komunikacji, możemy stwierdzić występowanie specyficznych zaburzeń, jakie wpływają na trudności komunikacyjne w autyzmie. Do nich przede wszystkim należy zaliczyć:

 • zaburzenie percepcji i umiejętności pozawerbalnej, na przykład kontakt wzrokowy, gest i tym podobne;

 • brak umiejętności rozumienia kontekstu, jak również przenośni;

 • trudności z wnioskowaniem z kontekstu – często występuje nieporozumienie i użycie nieadekwatnych słów;

 • wykorzystywanie echolalii (mowy echolalicznej) do komunikowania się jako preferowanego sposobu porozumiewania się;

 • trudności ze zrozumieniem niektórych słów i symboli, szczególnie o znaczeniu abstrakcyjnym;

 • brak kreatywnego, twórczego języka.

 

"Diagnoza i Terapia Logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną" Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray

Bezpieczne zakupy

certyfikat SLL

Produkt dnia
Stonie mała piłka lekarska 0,5 kg
Stonie mała piłka lekarska 0,5 kg
68,88 zł 56,00 zł
szt.
Farby fluorescencyjne
Farby fluorescencyjne
230,00 zł 186,99 zł
szt.
Miękki tunel sensoryczny 70cmx90cm
Miękki tunel sensoryczny 70cmx90cm
317,00 zł 293,52 zł
szt.
Gryzak logopedyczny ARK gładki
Gryzak logopedyczny ARK gładki
41,00 zł 37,96 zł
szt.
Kubek Miś ARK
Kubek Miś ARK
57,00 zł 52,78 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl